Hur bra är en värmepump?

Hur fungerar en värmepump är något som de flesta någon gång frågar sig själv. Hur kan en liten apparat ta tillvara på den solenergi som lagrats i berggrunden eller omgivande natur? Det är inte heller något som är helt enkelt att svara på då det är en otroligt teknisk förklaring. Men vi ska göra ett försök för att förklara hur en värmepump fungerar.

Först och främst kan vi ge en liten generell förklaring till hur det rent principiellt går till. Det är nämligen som så att genom en viss process så flyttas värme vid en låg temperatur över för att senare användas till högre temperaturer.

Det kan även det låta väldigt tekniskt. Men det är som så att värmepumpen helt enkelt tar tillvara på den energi som sparas i alltifrån berg till vatten. Själva värmepumpen kräver en väldigt liten mängd energi för att göra sitt jobb och är otroligt energieffektivt. Då energin som värmepumpen använder sig av enbart är en väldigt liten del av den värme som den kan generera.

Hur fungerar en värmepump – den tekniska förklaringen.

Först och främst så cirkulerar en brinevätska i det som kallas för kollektorsslingan för att samla in värmen från berggrunden eller vattnet beroende på vad som är bäst. En brinevätska är en vätska som inte kan frysas. Exempel är glykol eller alkohol. När den nu lite varmare brinevätskan når köldmedlet så förångas detta. Man ökar sedan trycket på det förångade köldmedlet. För när trycket ökar, ökar också temperaturen.

Via en värmeväxlare så överförs det nu väldigt heta köldmedlet till husets värmesystem. Därefter återgår köldmedlet till flytande form. Man sänker därefter trycket och det återgår till sin flytande och kalla form. Därefter sker processen igen.

Men vad är fördelen med en värmepump?

Fördelen med en värmepump är att det är det värmesystem som nästan inte kräver någon el alls. Uppvärmningen sker inte elektriskt utan den värme som senare sprids ut i huset samlas in från omgivande natur. På det sättet så får man ett värmesystem som nästan inte kräver någon elförbrukning alls. Det minskar kostnaderna för uppvärmningen och sköter det väldigt enkelt och smidigt.

Det är helt enkelt solen som genererar värmen och den kan även lagras djupt nere i en berggrund som fortfarande kan vara väldigt varm trots att det är minusgrader på ytan. Då kan man också värma upp ett helt hus utan att det nästan kostar något alls. Det enda som är dyrt är själva installationskostnaden som ändå kräver en rätt stor mängd arbete. Men det är också som så att det är ett av de mest naturvänliga sätten att värma upp sitt hus eller hem på. Då energiförbrukningen är väldigt låg så kan man även spara stora summor pengar på att byta över till en värmepump istället för något annat värmesystem.

Tänka på

Även om detta är en någorlunda teknisk beskrivning av en värmepump. Så finns det olika variationer av värmepumpar som kanske fungerar lite annorlunda. Men grundprincipen i den tekniska beskrivningen är korrekt. Men rent generellt så är det helt enkelt ett sätt att förflytta värme och använda den för att värma upp huset.

Vill du veta mer om värmepumpar så hänvisar vi till Rörtjänst Vallda, de är experter på området.

4 jan 2017